[850x1000] 110hlavnivypinac.jpg

Hlavní vypínač ve strojovně lokomotivy 110 017-1.

Foto:
Adam Kotas