[870x1000] 110predradneodpory.jpg

Předřadné odpory ve strojovně lokomotivy 110 017-1 .

Foto:
Adam Kotas