[1200x820] 720140b.jpg

Ze strany od kabiny byl při stejné příležitosti "Hektor" T435.0140 v Mostě zachycen taktéž 21.5.1980.

Foto:
Ing. Jaromír Kozinka